Voluntaris FdIdG

Home / Voluntaris FdIdG

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va aprovar la creació d’un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG), per tal que puguin ajudar a les persones col·legiades que estan passant dificultats.

Tasques de les que et pots beneficiar

Els Voluntaris donaran suport a les persones beneficiaries en aquelles qüestions d’acompanyament i atenció que no suposin ajut econòmic.
Entre d’altres tasques, hi ha les següents:

 • Acompanyar a la persona beneficiada tant a la seva residència com, si és el cas, a l’exterior.
 • Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus administratiu amb el document que es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.
 • Oferir companyia i gestions a companys/es quan ho necessitin.
 • Oferir suport a les famílies dels companys/es pel tancament o traspàs del seu despatx professional per raó d’incapacitat o defunció.
 • Oferir recolzament als companys/es que no puguin atendre temporalment el seu despatx a causa d’un accident, malaltia o operació.
 • En qualsevol dels dos casos anteriors, el voluntariat treballarà pro-bono.

Òrgan de direcció

El Grup de Voluntaris es regirà per un òrgan de direcció que estarà composat per:

 • El/la vicedegà/ana de l’ICAB i membre del Patronat de la FIdG que actuarà com a president/a del Grup de Voluntaris.
 • Un/a vicepresident/a designat per la Junta de Govern d’entre els membres del Grup de Voluntaris que auxiliarà al president/a i la substituirà quan sigui necessari.
 • Un mínim de 2 vocals i un màxim de 10.

Actualment, l’Òrgan de direcció del Grup de Voluntaris ICAB està format per:

 • Susana Ferrer Delgadillo, Presidenta
 • Pol Olivet, Vicepresident
 • Tiziana di Ciommo
 • Juan María Tió
 • Daniel Capdevila
 • David Gabarró, en representació d’Altermútua

Si necessites ajut per part del voluntariat ICAB, pots posar-te en contacte per mail: voluntaris@icab.cat