Voluntaris de l’ICAB

Home / Voluntaris de l’ICAB

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va aprovar la creació d’un grup de voluntaris per auxiliar la Fundació Ignasi de Gispert (FIdG), per tal que puguin ajudar a les persones col·legiades que estan passant dificultats.

Tasques de les que et pots beneficiar

Els Voluntaris donaran suport a les persones beneficiaries en aquelles qüestions d’acompanyament i atenció que no suposin ajut econòmic.
Entre d’altres tasques, hi ha les següents:

 • Acompanyar a la persona beneficiada tant a la seva residència com, si és el cas, a l’exterior.
 • Realitzar en nom de la persona beneficiada tràmits o gestions de tipus administratiu amb el document que es consideri necessari per actuar específicament com a mandatari.
 • Acompanyar a la persona beneficiada en cas d’urgències mèdiques.
 • Defensar a la persona beneficiada en aquells conflictes que puguin sorgir i que requereixin de la intervenció d’un advocat sempre i quan es tracti d’actuacions no judicials i per tant no incloses en els beneficis de justícia gratuïta. El beneficiari, a més, haurà d’acreditar que es troba dins dels paràmetres de concessió dels beneficis de la llei de justícia gratuïta.
 • Si tens alguna altra necessitat, digues-nos-ho i mirarem si et podem ajudar…

Òrgan de direcció

El Grup de Voluntaris es regirà per un òrgan de direcció que estarà composat per:

 • El/la vicedegà/ana de l’ICAB i membre del Patronat de la FIdG que actuarà com a president/a del Grup de Voluntaris.
 • Un/a vicepresident/a designat per la Junta de Govern d’entre els membres del Grup de Voluntaris que auxiliarà al president/a i la substituirà quan sigui necessari.
 • Un mínim de 2 vocals i un màxim de 10.

Actualment, l’Òrgan de direcció del Grup de Voluntaris ICAB està format per:

 • Jordi Pina Massachs, President
 • Carmen Defoin, vicepresidenta.
 • Álvaro Espinós
 • Montserrat Serrallonga
 • Montserrat Guillemot
 • Tiziana di Ciommo
 • Juan Miguel Domínguez
 • Francesc Bonnati

Si necessites ajut per part del voluntariat ICAB, pots posar-te en contacte per mail: voluntaris@icab.cat