Política de privadesa

Home / Política de privadesa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Fundació privada degà Ignasi de Gispert

NIF: G62025226

Dir. postal: C/ Mallorca, 281, 08037 Barcelona

Contacte per correu electrònic: fundacio@icab.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Fundació privada degà Ignasi de Gispert tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en contactar amb nosaltres per via postal, electrònica o telefònica, amb la finalitat de respondre les seves consultes i poder informar-los per via postal, telefònica o electrònica sobre els nostres serveis, novetats, campanyes, sortejos i esdeveniments de Fundació privada degà Ignasi de Gispert.  No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquesta informació.

La Fundació privada degà Ignasi de Gispert també podrà tractar la informació de les persones interessades en algun dels serveis oferts pel responsable amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió  o revocat el seu consentiment per l’interessat. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: fundacio@icab.cat

En el supòsit de sol·licitar l’interessat o usuari els serveis oferts pel responsable, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o de l’acord de prestació de servei amb Fundació privada degà Ignasi de Gispert i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder respondre les seves consultes i informar-li sobre els nostres serveis, novetats, sortejos, concursos i/o esdeveniments de la Fundació privada degà Ignasi de Gispert, és l’aportació del consentiment.

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l’usuari amb la Fundació privada degà Ignasi de Gispert, és l’execució del contracte.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Fundació privada degà Ignasi de Gispert estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Fundació privada degà Ignasi de Gispert deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
  • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en apdcat.gencat.cat. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament o sol·licitar la revocació del consentiment prestat, pot dirigir-se al Fundació privada degà Ignasi de Gispert enviant un correu electrònic a fundacio@icab.cat

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en la Fundació privada degà Ignasi de Gispert procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d’identificació
  • Codis o claus d’identificació
  • Adreces postals o electròniques

Com garantim la seguretat de les seves dades?

Adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.