Peticions ajuts

Home / Peticions ajuts

Giving a helping hand to another

Les sol·licituds hauran de fer-se per escrit , amb relació detallada de les circumstàncies personals, juntament amb la corresponent documentació acreditativa i el tipus d’activitat que es sol·licita.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar a la secretaria de la Fundació (de dilluns a divendres de 10 a 14 hores), que també disposa d’impresos i detall de la documentació que cal adjuntar, tot depenent de la situació personal del possible beneficiari.

Val a dir que totes les peticions a la fundació són de caràcter privat. Garantim la privacitat dels seus beneficiaris.